T: 031.809.660
E: info@zaltis.si
www.zaltis.si

Firma: ZALTIS, investicije, svetovanje, nepremičnine, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ZALTIS d.o.o., Ljubljana
Poslovni naslov: Na griču 4, 1000 Ljubljana, Slovenija
Matična številka: 1491962000
Davčna številka: SI65782780
TRR: SI 56 0400 1004 9022 431
BIC koda: KBMASI2X