T: 031.809.660
E: info@zaltis.si
www.zaltis.si

Firma: ZALTIS, nepremičninska pravna pisarna, Polonca Mayer s.p.

Skrajšana firma: ZALTIS, Polonca Mayer s.p.

Sedež: Cesta na Rožnik 35, 1000 Ljubljana

Matična št.: 9143017000

IBAN: SI56 6100 0002 7200 505

BIC KODA: HDELSI22